Terenowa Stacja Wytrawiania

Terenowe Usługi Weterynaryjne.

W związku z wejściem w życie unijnych przepisów w zakresie badania mięsa dzików oraz trzody chlewnej metodą wytrawiania próby zbiorczej, w czerwcu 2014 roku przy współudziale Powiatowego Lekarza Weterynarii i Urzędu Gminy otworzyłem Terenową Stację Wytrawiania. Stacja mieści się w budynku Urzędu Gminy w Żołyni. Otwarcie stacji umożliwiło myśliwym z okolicznych kół łowieckich łatwy oraz szybki dostęp do najnowszej metody badania mięsa w kierunku włośnicy.
Informacja o otwarciu pojawiła się również w lokalnej gazecie.