Certyfikaty

Terenowe Usługi Weterynaryjne.

Ciągłe kształcenie to jeden z ważniejszych aspektów życia każdego lekarza, a szczególnie lekarza weterynarii. Myślę, że warto poznawać nowości pojawiające się w świecie nauki i techniki. Nowe rozwiązania mogą znacznie przyczynić się do poprawy pracy każdego z nas oraz lepszego zrozumienia pacjenta, gdyż to właśnie oni, nie są w stanie sami powiedzieć co im dolega.

KONFERENCJA 2016

W dniu 8 października 2016 roku w Klinice Koni Wolica w Warszawie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja pt. “Wybrane problemy rozrodu u koni”. Konferencja była organizowana przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W bogatej ofercie wykładów można było znaleźć różnorodne tematy prowadzone przez znanych wykładowców.

Omawiane zagadnienia:

1. Axel Wehrend – Rola hormonów w fizjologii i dysfunkcjach układu rozrdczego u klaczy; Wczesna ciąża u klaczy; przyczyny i możliwości zapobiegania; Endometritis i endometriosis u klaczy – aktualne poglądy
2. Alan Conley – Endokrynologia ciąży i porodu u klaczy
3. Staefan Deleuze – Metody biotechnologiczne stosowane w rozrodzie klaczy
4. Johannes Handler – Monitorowanie okresu okołoporodowego u klaczy w klinice i stajni
5. Bianca Carstanjen – Kolka u ciężarnej klaczy
6. Andrzej Raś – Diagnostyka ultrasonograficzna układu rozrodczego klaczy
7. Zdzisław Gajewski – Zaburzenia owulacji u klaczy; przyczyny i możliwości postępowania
8. Bartosz Pawliński – Ultrasonograficzne rozpoznawanie płci płodu u koni

Więcej informacji tutaj.

KONFERENCJA 2012

W dniu 24 listopada 2012 roku odbyła się “II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ROZRÓD KONI – WYBRANE PROBLEMY”. Organizatorem konferencji była Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. Konferencję poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zdzisław Gajewski.

Jednym z ciekawszych tematów było wystąpienie prof. Wehrend’a pt. „Zatrzymanie błon płodowych u klaczy”. Przedstawił on nowe ujęcie problemu i podał nowatorski schemat postępowania w takich przypadkach.

Program spotkania obejmował wystąpienia:

Prof. A. Wehrend (Znaczenie pobieranie prób z dróg rodnych w ramach badania ginekologicznego klaczy. Zarządzanie ciążą bliźniaczą u klaczy), Prof. A. Raś (Profilaktyka i metafilaktyka klaczy
i źrebiąt), Prof. H. Bollwein (Choroby macicy (torbiele, endometroza, ropomacicze). Zastosowanie hormonów w rozrodzie klaczy. Inseminacja klaczy), Prof. S. Deleuze (Biotechnologia w rozrodzie koni), Prof. H. Bostedt (Biologia nowonarodzonych źrebiąt, konsekwencje dla częstotliwości występowania chorób w okresie neonatalnym), Prof. J. Ponthier (Badanie andrologiczne ogiera),
Dr M. Witkowski (Farmakologiczna indukcja poronienia i porodu u klaczy), Dyr. G. Młynarczyk (Perspektywy rozwoju hodowli w stadninach ANR).

KONFERENCJA 2011

W dniu 19 listopada 2011 roku odbyła się “POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA ROZRÓD KONI – WYBRANE ZAGADNIENIA (KLACZ, NOWORODEK)”. Organizatorem konferencji była Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencję poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Zdzisław Gajewski.

Program spotkania obejmował wystąpienia: prof. dr hab. Axel Wehrend (Badanie ginekologiczne klaczy, Nowe metody diagnostyki ciąży u klaczy, Terapia farmakologiczna źrebiąt), prof. dr hab. Andrzej Raś (Poród i zaburzenia jego przebiegu), dr Maciej Witkowski (Schorzenia jajników i zaburzenia cyklu rujowego klaczy), dr Sophia Ennen (Badanie wstępne i postępowanie z noworodkiem, Infuzja i transfuzja w leczeniu źrebiąt, Terapia endometritis), dr Maciej Klockiewicz (Odrobaczanie źrebiąt i klaczy).


KONFERENCJA 2010

W dniach 29-30 stycznia 2010 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu odbyła  się konferencja pt. „Fizjologia i patologia ciąży u koni”. Organizatorami zjazdu byłi Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich oraz Sekcja Biologii i Patologii Rozrodu PTNW.

Program konferencji obfitował w interesujące wykłady prowadzone przez gości zarówno z Polski jak i zagranicy. Wystąpili m.in. Prof. dr hab. Adam Okólski (Okres zarodkowy u klaczy), Prof. dr. Harald Siemie (Wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii ciąży u koni), Prof. dr hab. Andrzej Raś (Etioptogeneza i leczenie zatrzymania łożyska u klaczy), Dr Markéta Sedlinska (Straty ciążowe u koni), Dr Andrzej Gniazdowski (Ciężki poród u klaczy widziany okiem praktyka), Dr Roland Kozdrowski (Ronienie powiązane z występowaniem kamieni moczowych u koni – opis przypadku) oraz Dr Antonio Miquel Galvao (Modulacyjny wpływ cytokin na funkcję ciałka żółtego u klaczy: możliwości wykorzystania do poprawy płodności).

Odbywające się w drugim dniu warsztaty skupiły się wokół zasad udzielania pomocy porodowej z uwzględnieniem fetotomii, podstawowych zabiegów chirurgicznych na kroczu oraz badaniu klaczy w kierunku płodności.


KONFERENCJA 2009

W dniach 30-31 stycznia 2009 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu odbyła  się konferencja pt. “Problemy w rozrodzie koni”. W bogatej ofercie konferencji można było znaleźć różnorodne tematy prowadzone przez znanych wykładowców.

W pierwszym dniu wystąpili m. in. Prof. Dr Christine Aurich (Schorzenia jajników klaczy, diagnostyka i leczenie. Konserwacja nasienia i sztuczne unasiennianie klaczy nasieniem schłodzonym i mrożonym. Możliwości przeprowadzenia embriotransferu u koni) oraz Prof. dr hab. Andrzej Dubiel (Przyczyny niepłodności ogiera. Plan badania ogiera w kierunku płodności).

Dzień drugi w całości został poświęcony praktyce. Warsztaty prowadzone były przez zagranicznych gości, którzy skupili się szczególnie wokół ultrasonografii narządu rozrodczego klaczy, wczesnej i wysokiej ciąży, pobieraniu próbek od klaczy (wymazy, biopsja), przygotowaniu i  interpretacji wyników. Ciekawymi punktami  ćwiczeń  było leczenie zaburzeń płodności (płukanie macicy, zabieg Caslicka), zabieg inseminacji nasieniem mrożonym i świeżym oraz przygotowanie klaczy i nasienia do wykonania zabiegu.